looks good, sounds good同tastes good 之別--關於飲食嘅三個層次/哲學(一):looks good

(編按:先替作者戴幾個頭盔 1) 不少香港人是中西菜都喜歡吃的,也有只愛吃中菜的香港人--鴨仔團指一日不能不吃飯的,大概是這類
2) 上海有好吃的餐廳,也有好吃的上海菜,上海來的饞客,作者沒有排除這點
3) 的確有著重視覺和舒適度>=食物味道的人和評分,你看看米豬蓮的星就知道)

cc photo by flickr user @ccfoodtravel

cc photo by flickr user @ccfoodtravel

我成日都話,飲食唔淨只質舊野落口噤簡單,人類喺飲食嘅背後仲附加左,或者用英文attach 左好多意義落去。或者係宗教嘅,或者係政治嘅,或者係階級嘅。亦因為噤,講飲食嘅時候,會分出左好多層次出黎,呢幾個層次,如果用英文黎表述嘅話,可能就更精準,更清晰啦﹕
looks good 我姑且譯作好睇
sounds good 我姑且譯作好聽(編按:聽上嚟好食?)
tastes good 我姑且譯作好味
三者好明顯係唔同嘅,而且每個人嘅側重點唔同。

首先looks good,呢個係對食物而言,亦都係對食嘅人而言。對食物而言,好明顯就係賣相啦,食物擺盤擺得靚,就係好簡單直接嘅looks good啦。Fine dining 嘅西菜就係一個例子。只不過由此引申出黎嘅looks good 仲有更進一步嘅層次,就係對食嘅人而言,因為人對某D食物attach 左某D意義,例如面子。簡單黎講,就係食某D食物會令自己變得更體面,更高貴,令到自己looks good。 所以點我地遇到靚嘅食物要影相放上facebook,女仔特別有返幾分姿色嘅要同埋碟餸一齊影張靚相,就係因為looks good囉,令自己睇起黎有面子囉,因為我食得起囉。更明顥既例子就係我地好多香港人都對西菜,特別係高檔嘅fine dining 趨之若鶩。排除左果D係真心口味上天生就中意食西菜嘅,其實有唔少個人口味本身係典型東方型口味,未必接受到西菜口味架,但都要硬食,點解?就係因為背後嘅面子問題,or looks good 問題。
同樣嘅例子仲有上海人,我有個老表以前喺上海讀過書,佢返黎就成日同我講,上海佬其實唔識食,食野至緊要好睇有面子先,用佢地嘅口頭禪就係「好吃又體面」,其實「好吃」係假嘅,「體面」即係面子先係真嘅。呢D全部都係屬於looks good 嘅範疇。

所以喺噤嘅背景之下,一件食物好唔好食,即係是否tastes good並唔重要,對於追求looks good嘅人黎講,looks good 就等於tastes good,果樣食物令佢食起黎有面子就係好食。而且佢要大加贊賞,大書特書,四出同人誇耀講到眉飛色舞,將果樣野讚到天上有地下無。因為只有噤樣先可以將佢looks good 嘅價值極大化。亦因為噤,好多looks good 嘅食物換到另一D人口中,例如我本人噤,我係以tastes good 行先嘅時候,果D野就變成名不符實啦。因為側重點唔同左,looks good 嘅面子問題於我無意義,我要嘅係真正嘅tasty。

當然,我噤講並唔係話佢對定錯,因為佢係實際存在緊既,而且係好大範圍添。我喺度講,係想將佢定清楚噤界定出黎,然後大家先可以各取所需。

ming@ming82.com'

黃邪

黃書最好讀, 邪性最難馴。 Blog: http://wongchea.blogspot.com.au/ (見下)

More Posts - Website

Follow Me:
Facebook

高人指點

comments