Dunkirk:唔好死,就是勝利

Dunkirk:唔好死,就是勝利

在下是夜入戲院朝聖,睇 Nolan 新作《Dunkirk》,正所謂重劍無鋒大巧不工,戲中戲中戲高手 Nolan […]

我的志願

我的志願

在下相信每位在香港讀過書的朋友,小時候總會(被迫)寫過「我的志願」這個作文題目。 醫生護士老師警察消防員機師空 […]

暗中作反跑步禪

暗中作反跑步禪

是夜天氣酷熱但沒雨無雲,最宜冒險,我帶了一盞頭燈,裸身短Tight手錶跑鞋,就往山上走。 環城門水塘跑沒啥特別 […]

腐敗生果

腐敗生果

下了整個月的雨,周日藍天,早起的跑手有步跑,出發前當然要醫肚,那就隨隨便便吃幾片多士就算了。 多士必須脆身是常 […]

打波先嚟落雨

打波先嚟落雨

打波先嚟落雨?唔通連個天都唔鍾意我?啱呀,個天唔單只憎你,仲憎哂全世界嘅人添,天要下雨係地圖炮,雨帶之下人人雨 […]

分靈體

分靈體

分靈體這名詞源自名著《Harry Potter》,那位猶如親共鬼佬盛智文孖生兄弟的終極大佬伏地魔的邪惡發明。 […]

大半世紀的同學

大半世紀的同學

家慈最近頻頻出動聚餐,她的飯腳們是她的小學同學--一大班六十年前一起讀書玩樂的傢伙。 六十年,一個甲子,是什麼 […]

破了小洞的瓶

破了小洞的瓶

家慈是全職家庭主婦,她是母親這個角色的典範。 她很慳家,知慳識儉,感用的她一定用,破了就修補,修無可修就把破物 […]

不懂撒嬌的作家

不懂撒嬌的作家

在下日前跟某位作者閒聊,談到如何下筆才能最有網絡迴響?彼此共識的是某大電視台儘管持續生產低質節目,但它依然主導 […]

冥冥中自有小店

冥冥中自有小店

話說在下老家附近有幾間小店,真箇租務市場奇葩。 一號店是隱世髮廊,稱之為「隱世」皆因它所處之地乃某商場死角最差 […]

Page 1 of 22123Next ›Last »